Vecākie skolēni

Inta Burļajeva

5 dan Aikido Aikikai
4 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho
3 dan Mugen Ryu Heiho

Rolands Kivlenieks

5 dan Aikido Aikikai

Vladimirs Artamonovs

4 dan Aikido Aikikai

Avsejs Jofis

4 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Aleksandrs Belousovs

4 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho
3 dan Aikido Aikikai

Aleksejs Veslopolovs

4 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Ieva Ābele

4 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Ģirts Cīrulis

3 dan Aikido Aikikai

Pavels Zajakins

3 dan Aikido Aikikai

Indulis Brodiņš

3 dan Aikido Aikikai
2 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heih
2 dan Mugen Ryu Heiho

Askars Salimbajevs

3 dan Aikido Aikikai
1 dan Mugen Ryu Heiho

Ramils Safuanovs

3 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho
2 dan Mugen Ryu Heiho

Mihails Poluļahs

2 dan Aikido Aikikai

Jevgēnijs Romanovs

2 dan Aikido Aikikai

Timurs Salimbajevs

2 dan Aikido Aikikai

Aleksandrs Kopeikins

2 dan Aikido Aikikai

Jevgēnijs Utkins

2 dan Aikido Aikikai

Olga Rižikova

2 dan Aikido Aikikai

Stanislavs Filatovs

2 dan Aikido Aikikai

Alberts Nurgaļejevs

2 dan Aikido Aikikai

Giedrius Jurginauskas

2 dan Aikido Aikikai

Ģints Valdheims

2 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho
1 dan Aikido Aikikai

Aleksandrs Holodnovs

2 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Anatolijs Bogdans

2 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Helmuts Kidikas

2 dan Mugen Ryu Heiho

Raimonds Geislers

2 dan Mugen Ryu Heiho

Viktors Garkavijs

1 dan Aikido Aikikai

Gatis Zvirbulis

1 dan Aikido Aikikai
1 dan Mugen Ryu Heiho

Linda Jākobsone

1 dan Aikido Aikikai

Irina Nurgaļejeva

1 dan Aikido Aikikai

Pjotrs Filatovs

1 dan Aikido Aikikai

Mārtiņš Brauķis

1 dan Aikido Aikikai

Viktors Bogdanovičs

1 dan Aikido Aikikai

Jānis Viļums

1 dan Aikido Aikikai

Pavels Krilovs

1 dan Aikido Aikikai
1 dan Mugen Ryu Heiho

Gunta Liepiņa

1 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Dmitrijs Makarovs

1 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho

Aleksejs Ivaņko

1 dan Muso Jikiden Eishin Ryu Iai Heiho