Vispārējā informācija par centru

KISHINTAI centrs nodarbojas ar tradicionālo Japānas cīņu mākslu apguvi un attīstību.

Centra nosaukumu veido trīs japāņu valodas vārdi: KI (enerģija) SHIN (gars) TAI (ķermenis). Nodarbības noris, ievērojot tradicionālas spēka, gara un morālo vērtību veicināšanas metodes.

Pašlaik centrā iespējams apgūt trīs cīņas mākslas:

  • Aikido (pieaugušajiem un bērniem no 5 gadu vecuma)
  • Iai (pieaugušajiem)
  • Kobudo (pieaugušajiem)

Lai arī centra vēsture aizsākās jau 1993. gadā, pašreizējo nodarbību vietu (dodzjo) centra dalībnieki izveidoja 2004. gadā.

Japāņu valodas vārdā dodzjo apvienoti divi jēdzieni — do (ceļš, veids) un dzjo (vieta) — un parasti to tulko kā “vieta ceļa izpratnei”. Tas nozīmē, ka dodzjo nav tikai vieta, kur notiek treniņu un tiek apgūtas cīņas mākslas, bet arī iespēja tikties ar skolotāju un citiem līdzīgi domājošajiem. KISHINTAI centra pastāvēšanas laikā tajā ir trenējušies un turpina trenēties cīņu mākslu entuziasti no dažādām valstīm: Spānijas, Vācijas, Anglijas, Nīderlandes, Zviedrijas, Turcijas, Irākas, Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, ASV un Japānas.

KISHINTAI centrs ir Latvijas Aikido federācijas un Latvijas Iaido federācijas biedrs.

Katru gadu centrs palīdz organizēt un piedalās aikido, iaido un kobudzjucu semināros, kurus vada skolotāji no Japānas.

Centra vecākie skolēni pastāvīgi piedalās šo cīņas mākslu novirzienu treniņos gan Japānā, gan citās Eiropas valstīs.

Centra vadītājs ir Vladimirs Jusupžanovs.